SUKO-1

ເຄື່ອງສົ່ງ PFB150 Rod ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ລູກຄ້າສິງກະໂປແລ້ວ

ລູກຄ້າທີ່ຊື່ສັດຈາກປະເທດສິງກະໂປໄດ້ສັ່ງຊື້ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາເປັນຄັ້ງທີສາມ: ເຄື່ອງຈັກ PFB150 ຈຳ ນວນ 1 ເຄື່ອງແລະເຄື່ອງປ້ອນອັດຕະໂນມັດ 2 ເຄື່ອງ

 

ລູກຄ້າທີ່ຊື່ສັດຈາກປະເທດສິງກະໂປໄດ້ສັ່ງຊື້ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາເປັນຄັ້ງທີສາມ: 1 ເຄື່ອງຈັກ PFB150 ແລະ 2 ເຄື່ອງປ້ອນອັດຕະໂນມັດ

 

1 2 3 5 40


ເວລາປະກາດ: Jul-07-2018